Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ban hành quết định cho phép Sở Y tế bán 40.000 cây giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng cho huyện Nam Trà My để cung ứng cho nhân dân trên địa bàn huyện trồng, với đơn giá 25.000 đồng/cây giống.

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Ngoài ra, theo nội dung của quyết định, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng mua bán với Sở Y tế, cung ứng trực tiếp cây giống sâm Ngọc Linh cho nhân dân các xã thuộc huyện Nam Trà My trồng kịp thời vụ. Mấy năm gần đây, ở vùng đất xã Trà Linh huyện Nam Trà My cây sâm Ngọc Linh chủ yếu trồng phân tán trong rừng, đã gây nhiều khó khăn trong việc hình thành vùng dược liệu tập trung.

Hiện chưa có thống kê nào về lượng cây trồng tự phát trong dân.

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam giá rẻ

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam giá rẻ

Theo quy hoạch, vùng sâm Ngọc Linh sẽ có 45ha phục vụ cho Công ty Dược – vật tư y tế Quảng Nam, song đến nay mới triển khai trồng 10ha.

Chính quyền huyện Nam Trà My đang xây dựng đề án Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2012-2015 sẽ trồng 1 triệu cây, đến năm 2020 phát triển lên 2 triệu cây trồng trong nhân dân.

Cây giống sâm Ngọc Linh Quảng Nam